Hulp bij > Piekeren en paniek

 Piekeren
Pieker gedachten zijn vaak algemeen en zorgen ervoor dat we steeds weer in dezelfde cirkel ronddraaien. Vaak proberen we  pieker gedachten opzij te duwen. Maar hoe meer we dat proberen, hoe groter de kans dat we er mee bezig blijven. Piekeren neemt veel van onze energie weg en leidt tot stress. Bovendien voeden we ons gevoel van machteloosheid door te blijven piekeren. Dat komt omdat we ons probleem op het verkeerde niveau benaderen. Piekeren is feitelijk een vorm van vermijding: i.p.v. dat we besluiten om iets te gaan doen aan de problemen die ons bezig houden, blijven we er mee in ons hoofd zitten. Piekeren zou je kunnen jzien als een milde vorm van paniek: we denken niet meer redelijk, we voelen niet meer redelijk. We nemen de totale werkelijkheid niet meer in ons op: het piekeren zelf is ons de baas geworden. Dat leidt tot stress en angst. we maken ons zorgen zonder iets te doen of het probleem in zijn ware gedaante tegemoet te treden.

Paniekaanval
We reageren allemaal verschillend op stress en angst. Soms gebeurt het dat onze lichamelijke reacties zo sterk zijn dat we denken dat er iets ernstigs met ons aan de hand is. We denken dan bijvoorbeeld dat we een hartaanval gaan krijgen, of dat we gaan flauwvallen of dat we gek aan het worden zijn...… Als onze angst ons overspoelt, raken we onze oriëntatie kwijt en is de paniekaanval een feit. 

Tijdens een paniekaanval worden we overvallen door de intense angst dat er iets vreselijks zal gebeuren. Soms kan een paniekaanval er zelfs toe leiden dat we op de spoedhulp van een ziekenhuis terecht komen. Waar vervolgens wordt vastgesteld dat er medisch niets ernstigs met ons aan de hand is. 

Paniekgedachten
Vaak voorkomende gedachten tijdens een paniekaanval zijn:

 • Ik ga flauwvallen
 • Ik maak mezelf belachelijk
 • Iedereen kijkt naar me
 • Ik moet hier weg
 • Ik kan niet meer functioneren
 • Ik ben niet normaal
 • Ik word gek
 • Ik krijg een hartaanval
 • Ik verlies de controle
 • Ik ga dood

Lichamelijke klachten
Vaak gevoelde lichamelijke klachten tijdens een paniekaanval:

 • Hartkloppingen
 • Zweten
 • Misselijkheid
 • Tintelingen, verdoofd gevoel
 • Verstoringen van het zicht
 • Ademnood
 • Pijn aan de borst
 • Koude- en warmteaanvallen
 • Verstikkingsgevoel
 • Koude, klamme handen
 • Spierspanning
 • Uitputting
 • Trillingen
 • Duizelingen
 • Depersonalisatie (het gevoel hebben dat men niet meer zichzelf is)
 • Derealisatie (het gevoel hebben dat men niet echt in de realiteit is)
 • Last van de maag

Therapie bij piekeren en paniek.

Wanneer piekeren en paniek ons leven beheersen, zijn we onze eigen regievoering kwijtgeraakt. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Soms hebben we traumatische ervaringen opgedaan, die we maar niet kunnen verwerken. We kunnen dan zomaar bang worden in gewone dagelijkse situaties, zonder dat we zelf begrijpen wat daar de reden van is. Als we veel piekeren of regelmatig in paniek raken, hebben we vaak ook geleerd om onze problemen zelf op te lossen zonder er over te praten. We kunnen dan vaak in relaties onze kwetsbaarheid niet delen. We willen of durven anderen dan niet te belasten met onze zorgen,vragen of gevoelens, terwijl we er ook zelf geen raad mee weten. Soms speelt sociaal isolement ook een rol. Maar altijd speelt een gebrek aan fundamenteel zelfvertrouwen en lichaaamsgevoel mee als we niet kunnen stoppen met piekeren of regelmatig paniekaanvallen krijgen. Wie te veel piekert vertrouwt zijn of haar authentieke kleuren niet meer. Wie veel piekert of paniekaanvallen heeft, kan in therapie weer leren om op eigen kracht en kwaliteiten te vertrouwen. Bij piekeren en paniek speelt altijd angst de hoofdrol.
Verder lezen over angst en vermijding? klik hier.