Hulp bij > Woonbegeleiding

Voor wie ouder is dan 17 jaar en een indicatie heeft voor verblijf | Voor wie tijdelijke opvang nodig heeft | Voor wie het (nog) niet lukt om zelfstandig te wonen | Voor wie last heeft van Psychische of psychiatrische problemen zoals bijvoorbeeld: ADHD, ADD, PDD-NOS, Borderline, Angststoornissen, PTSS | Voor wie nog geen zinvolle dagbesteding heeft | Voor wie bereid is om samen te werken met onze andere bewoners | Voor wie de moed heeft om hulp te aanvaarden | Voor wie het aandurft om bij ons te komen wonen | Wij discrimineren niet op nationaliteit | Levensbeschouwing | Seksuele geaardheid | Geslacht  

Onze begeleiding is Persoonlijk | betrokken | dichtbij. Het woonbegeleidingshuis is verbonden met onze privewoning | We zijn dus dichtbij | Als het nodig is zijn we 24 uur per dag bereikbaar.

Wij geloven dat jouw leven zin heeft | Voor jezelf maar ook voor anderen | De vraag is, wat jij met je leven wilt | En hoe je met anderen wilt omgaan | Geen mens is gelijk | Jij bent zoals je bent |Wij geloven in de kracht van het gewone | Het contact van mens tot mens |Maar we beseffen ook heel goed dat het gewone, soms niet genoeg is | Daarom werken we als het nodig is, samen met andere hulpverleners | Ook is het volgen van therapie intern  mogelijk.

Zo zijn onze manieren. Natuurlijk moet je je eigen leven leiden, maar je hoeft niet alles zelf te doen wij zijn er om je te helpen bij allles wat nodig is | Wij zijn niet bang voor je problemen en we zijn ook niet bang voor jou | Als het nodig is, zijn we dag en nacht bereikbaar | Wij gaan creatief om met problemen| Wij geloven niet in standaard oplossingen | Als het nodig is gaan we samen met je door het vuur | Wij hebben er een talent voor, om in moeilijke situaties mogelijkheden te zien  | Wij hebben geen kantoor mentaliteit | Je kunt er op rekenen dat wij volhouders zijn | wij geven niet snel op | Maar wie in ons huis de goede sfeer opzettelijk verziekt en rotzooi trapt, die schoppen wij er uit, zonder pardon. 


Onze uitdaging is het bieden van professionele ( langdurige) opvang en persoonlijke begeleiding | Waarbij het gaat om het ontwikkelen van zelfvertrouwen | Het vergroten van je sociale vaardigheden | Het vergroten van je zelfstandigheid | Het nemen van meer verantwoordelijkheid | Maar vooral willen we jou een veilig en gezellige woonplek bieden | Een plek waar je van harte welkom bent |  Een plek waar jij je thuis voelt.


Kleinschaligheid. 
Er heerst geen drukke 'tehuissfeer' in ons project | We willen juist een overzichtelijke en rustige woonplek aanbieden | Daarom is er plaats voor niet meer dan drie jongeren. 

Crisisopvang. In een aantal situaties kunnen we crisisopvang bieden | Neem voor vragen hierover contact met ons op | Voor contactgegevens klik hier

Team. Annelies 27 jr. opl. HBO Psychologie | Zij werkt meestal op de dinsdag en woensdag | De andere dagen zijn wijzelf aanwezig | Er is 24 uurs tel. bereikbaarheid | Ook tijdens de weekeinden.

Praktisch bekeken. Wij bieden psychosociale- en praktische- persoonlijke begeleiding bij het proces van persoonlijke ontwikkeling en het zelfstandig worden | De begeleiding bestaat uit o.m. het ( samen) voorbereiden van de maaltijd | samen eten | het aanleren en trainen van praktische zaken | Overleggen | het voeren van persoonlijke coachende gesprekken etc. | Elke werkdag is er ten minste van 16.30 uur tot 21.00 uur iemand van de begeleiding aanwezig | Als jij meer begeleiding nodig hebt of op andere uren begeleiding nodig hebt, kunnen we dat in overleg organiseren | Het gebruik van de gezellige huiskamer, de modern ingerichte keuken,  badkamer, wasmachine etc. is in onderling overleg met ons en je mede bewoners | Over het koken en het eten van de maaltijd ( zelfstandig, samen met andere bewoners of begeleiding ) worden individueel afspraken gemaakt | Iedere jongeren heeft de beschikking over een eigen kamer met t.v en internetaansluiting.

Therapie. Naast de praktische persoonlijke begeleiding zijn er ook mogelijkheden voor het volgen van therapie | Daarbij gaat het meer specifiek om het verwerken van trauma`s, het leren begrijpen c.q. het aanvaarden van de eigen problematiek | Het leren herkennen en hanteren van eigen emoties | Rouwverwerking | Het leren overwinnen van angst | Het leren omgaan met agressie | leren omgaan met kritiek etc.

Vrijetijd. In de huiskamer is een t.v. aanwezig en er staat voor de liefhebbers een stevig tafelvoetbalspel opgesteld | Ook is een beamer geïnstalleerd, waarop in overleg films kunnen worden bekeken | In het speeltuintje vlak bij de woning is een buiten tafeltennistafel beschikbaar | Op loopafsatand is onlangs door de gemeente een voetbalveld en basketbalveld aangelegd | Op loopafstand: sporthal,  buurtcentrum en bibliotheek. Gezondheidscentrum en apotheek | In Assen zijn vele sportverenigingen actief.

Samenwerking. Er is een goed en plezierig contact met de buren | Ouders | Eigen netwerk | Predikant | Indien van toepassing: kerkelijke gemeente |In voorkomende situaties werken we samen met huisarts | GGZ | Verslavingszorg | de wijkagent | MEE etc.

Zorgcontract. Voordat je bij ons komt wonen, wordt er een zorgcontract opgesteld. 

Protocollen. Er zijn protocollen vastgesteld voor Time-out en gebruik verslavende middelen.

Financiering. De kosten voor begeleiding worden betaald uit het PGB | Hiervoor is  een indicatie voor verblijf nodig | Daarnaast is er een vastgesteld bedrag voor algemene uitgaven zoals o.m. voeding en recreatieve activiteiten | Verder moet je rekenen op kosten voor verzekering van Inboedel, Ziektekosten en W.A.


Een website over ons begeleidingshuis is in ontwikkeling. 


Voor vragen, advies, overleg of aanmeldingen Bel : 0592-346112 of 06-36226872  voor mailen klik hier