Visie en Werkvormen > Werkvormen

Werkvormen

De werkvormen die ik gebruik zijn ontleend aan verschillende disciplines, o.a:

○ Gestalttherapie

○ Psychosynthese

○ Bio-energetica

○ RET

○ Transactionele analyse

○ Psychologie Carl Jung

○ Creatieve therapie

○ Familieopstellingen


Werkvormen zijn slechts hulpmiddelen en zijn nooit een doel op zichzelf.

De meeste werkvormen zijn ervaringsgericht. Ervaringsgericht werken wil zeggen dat de aandacht wordt gericht op wat je op het moment  zelf werkelijk bezighoudt. 

Foto: Frank Roosenbrand