Over mij > Kennismaking

 

"Het hart van therapie is de werkelijke ontmoeting van mens tot mens"

Ik ben Marc Roosenbrand, zoon van Jan Roosenbrand en Elisabeth de Koning. Als 6e van de 10 kinderen geboren in 1957 in Almelo. Gehuwd en trotse vader van twee volwassen zelfstandig wonende geadopteerde kinderen.

Vanaf 1977 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Ik heb o.m gewerkt in de dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten, woonbegeleiding voor dove jongeren, tehuizen voor jongeren met gedragsproblemen, trainingscentrum voor kamerbewoning, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, Intensieve gezins-begeleiding. Al deze jaren heb ik met liefde en bezieling mijn werk mogen doen. Maar langzamerhand begonnen regels, protocollen en modules een steeds belangrijkere plaats binnen het werk in te nemen. Regels werden belangrijk dan mensen. Steeds meer energie en tijd moest worden besteedt aan rapporteren en vergaderen............Daarom ben ik, nadat ik in 1998 de 4 jarige opleiding voor Transpersoonlijke Psychotherapie had afgesloten, begonnen met mijn praktijk Coloriet. De eerste jaren in combinatie met een functie in een reguliere instelling voor jeugdhulpverlening. Daarna ben ik volledig gaan werken in mijn eigen praktijk, geen bureaucratie, geen wachtlijst en goed bereikbaar, ook buiten kantoortijden.

Authentiek - Creatief - Bezield - Van harte. En vooral: bijzonder gewoon. Met dit laatste wil ik maar zeggen dat therapie of begeleiding niet zo ingewikkeld of bijzonder is als veel mensen er van maken. Hoe ingewikkeld onze problemen soms ook lijken: De meeste antwoorden in therapie laten zich vinden, in het meest voor de hand liggende. Vaak zien we over het hoofd, dat in 'het gewone' en het 'voor de hand liggende' de sleutel ligt waarmee we de deur kunnen openen, om onze problemen 'hier en nu' echt aan te pakken!

 

In 2007 heb ik samen met mijn vrouw, project Nummer9 opgezet. Een kleinschalig project voor woonbegeleiding voor jong volwassenen. Dit doen we in het woonhuis dat intern verbonden is met onze privé woning. De begeleiding doen we samen met onze vaste begeleidster met veel inzet en plezier. Een website van dit project is in ontwikkeling.