Visie en Werkvormen > Lang leve de liefde!

 

Lang leve de liefde!

Liefde láát zich raken én ze raakt aan | Ze is krachtig en kwetsbaar tegelijk | De liefde loopt nergens voor weg en is ongevoelig voor macht of manipulatie| De liefde is voor niets of niemand bang | De liefde laat nooit iemand vallen | Zij laat niemand alleen | De liefde sluit voor niets of niemand haar ogen | Want zij weet hoe dodelijk eenzaamheid is |  

 

Misschien is het daarom wel zo, dat de liefde zo goed in staat is om elk lijden, hoe intens ook, in de ogen te kijken zonder zich van het leed en het verdriet af te wenden |  De liefde heeft heldere ogen en maakt niet blind | De liefde houdt van wat authentiek en echt is | Ze oordeelt niet | Zij beoordeelt niets of niemand | Zij veroordeelt niets of niemand | Liefde begrijpt met een open hart | Ze is een vriend van de vrede en zelfs voor de duvel is ze niet bang | Misschien is liefde wel een ander woord voor leven.

De liefde heeft evenveel achting voor het kleine als voor het grote | Zij verliest nooit haar hoop, omdat zij blijft geloven | De liefde breekt niet stuk en brengt nooit moedwillig schade toe | Integendeel | Ze geneest en verzacht pijn | Zij sluit nooit iets of iemand buiten | Want zij beseft als geen ander, hoeveel pijn het doet, om aan de kant te staan en niet mee te mogen doen | Bovendien beseft zij heel goed dat alles en iedereen een geheel eigen plaats heeft en toekomt | In kleine verbanden én in het grote geheel. 

        

foto  Foto: Frank Roosenbrand

 

 De liefde ordent en geeft richting | Zonder dwang of manipulatie | Zij is een vijand van onderdrukking en machtsmisbruik | Liefde gelooft in vrijheid en verantwoordelijkheid | Liefde gelooft niet in vrijblijvendheid | Want vrijblijvendheid maakt niemand warm en heeft nog nooit iemand thuis gebracht | Alles wat   liefdevol met elkaar is verbonden, overleeft de tijd | want de liefde verbindt alles met alles | De liefde houdt alles op z`n plaats en ziet de gebeurtenissen in het juiste perspectief | De liefde heeft eindeloos veel geduld | Omdat de liefde eeuwig is en nooit vergaat. 

Je kunt meer over de liefde lezen in 1 Korintiërs 13.