Hulp bij > Angst en vermijding

 

Angst is normaal.
Angst is in veel situaties een normale reactie. Angst heeft vaak nut. Onze angst helpt ons  om adequaat  te reageren in bepaalde situaties. Als we op straat plotseling een leeuw tegenkomen, geeft onze angst ons in dat we moeten vluchten. Normale angst zegt ons dat we een grens naderen en dat we alert dienen te zijn. Wie geen angst kent heeft geen oog voor reëel gevaar.

Angst is de baas.
Soms kan angst ook verlammen. Dan weten we niet meer hoe we onze angstgevoelens kunnen beheersen. Dan hebben wij niet onze angst in beheer maar heeft de angst ons in zijn greep. Angst gaat dan ons leven beheersen. En neemt de regie op ons gedrag, denken en onze fysieke gewaarwordingen. In dat geval is er sprake van een angststoornis.
Angst heeft veel gezichten. Zo kunnen we bijvoorbeeld:
- Angstig zijn om te falen (faalangst).- Angst voor gezelschap (sociale angst).
- Angst voor concrete situaties, plaatsen, dieren, enz. (fobie).
- In verschillende situaties over van alles en nog wat piekeren. 
Al deze vormen van angst, kunnen hun stempel drukken op ons bestaan en beperken onze leefruimte.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                             

       Foto: Frank Roosenbrand


Vermijdingsgedrag                                                                                             
Angst kan aanzetten tot vermijdingsgedrag. We doen of laten dan alles om maar niet met de angst geconfronteerd te worden. Wanneer we vanuit angst normale en veelvoorkomende situaties  gaan vermijden, kan dat een begin zijn van een lange vermijdingsweg. We raken gewend aan onze vermijding. De winst van vermijdingsgedrag op korte termijn is dat we onze angst niet voelen. En dat voelt in eerste instantie prettig en 'veilig'.  Wat we echter niet in de gaten hebben is dat wie wegloopt voor zijn of haar angst steeds banger wordt. 

Voorbeelden van vermijdingsgedrag:
Omdat iemand angst heeft om te falen, stelt hij het studeren uit.
Omdat iemand snel bloost als hij nerveus is, spreekt hij niet in een groep.
Omdat iemand zich erg onwennig voelt bij vreemde mensen, zoekt hij een uitvlucht om niet naar feestjes te moeten gaan.
Omdat iemand onzeker is over hoe hij eruit ziet, drinkt hij eerst een paar glaasjes alcohol zodat hij wat zelfzekerder wordt.

Therapie bij angst en vermijding.
De essentie van therapie bij angst en vermijding ligt in het bewust worden van je angsten en het doorbreken van je vermijdingspatronen. Door in kleine stapjes, je irreële gedachten en angsten in te ruilen voor reële opvattingen, gedachten en nieuwe levenspatronen. Vaak is het ook nodig om de pijnlijke gevoelens / ervaringen die met je angsten verband houden, in de veiligheid van therapie te doorleven. Zodat jij je angst niet meer nodig hebt om deze pijn achter te verstoppen. Zo komt er weer adem- en bewegingsruimte voor je hele lijf en leven!